Pazarlama Yönetimi

Bir marka için verdiğimiz en kapsamlı hizmet budur. Dünyadaki etkileşim ve ulaşım güçlenmesiyle beraber ürettirmek kolaylaşarak önemini yitirmeye başladı. Yeni ticaretin kuralları, üretim yerine pazarlamayı daha çok odaklanmayı emrediyor.

Markalaşma

Markanızı müşteriniz ve hedef müşterinize anlatmanın en hızlı yolu, doğru strateji ve performans odaklı uygulamalardan geçer

Kreatif Stratejik İletişim Yönetimi

İletişimin amacı, marka algısını yönetmek, satışları arttırmaktır. Tüketici dikkatini toplamak ve ona ulaşmak için ilgi çekici olmak zorundalığı vardır. İletişimciler bu çekiciliği “kreatif” ile sağlar.

Görsel Tasarım Yönetimi

Tüketicinin markayı görmesi, aklında tutması ve tercih etmesi, görsel tasarımın en önemli unsurudur. Her gün binlerce markanın mesajına maruz kalan tüketici beyninde farklılaşma için görsel tasarım unsurları, kreatif stratejiden aldığı yönle oluşturulur.

Bayi İletişimi

Türkiye çoğrafi olarak geniş bir ülke, her bölgede farklı iş yapış yaklaşımları sonuç getiriyor. Bu da bayiliğin hayati önemini artırıyor.

Proje Yönetimi ve İş Geliştirme

Pazarlama ve markaşmanın günlük aksiyonlarda çok uzun dönemli stratejiler, planlamalar ve uygulamar olması nedeni ile “proje odaklı” yaklaşımlar daha başarılı olmaktadır.

Sosyal Medya Uygulamaları

Müşteri odaklı pazarlama yaklaşımı devrimi sosyal medya. Web 2.o’ın eş zamanlı bilgi paylaşımını sağlaması, pazarlama dünyasında yeni bir çağ açtı.